Wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe

Konfigurator ten pomaga użytkownikowi w doborze komponentów dla modułowego systemu sterowania pracą napędów SIMOCODE pro. Umożliwia on także wygenerowanie zestawienia numerów zamówieniowych komponentów wymaganych dla danej aplikacji i chroni użytkownika przed dokonaniem niewłaściwej konfiguracji.

Minimalna konfiguracja systemu wymaga użycia jednostki podstawowej oraz modułu przekładników prądowych, wraz z kablem systemowym łączącym te dwa komponenty. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość użycia jedynie jednostki podstawowej (bez modułu przekładników prądowych) jako tzw. programowalnego modułu wejść/wyjść.

W każdym momencie istnieje możliwość zapisu aktualnego stanu konfiguratora do pliku w celu kontynuacji pracy w późniejszym czasie.

Uwaga: Wczytanie pliku konfiguracyjnego do aplikacji może odbyć się tylko z poziomu przeglądarki internetowej przy pomocy przycisku "Wczytaj konfigurację". Dwukrotne kliknięcie na plik konfiguracyjny z poziomu systemu operacyjnego nie spowoduje otwarcia konfiguracji!


Rodzaj systemu

Konfiguracja

Komentarze

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa jest sercem systemu SIMOCODE pro. Jednostka w wersj SIMOCODE pro S komunikuje się z wykorzystaniem protokołu PROFIBUS DP a także posiada wbudowane 4 wejścia cyfrowe (24V DC) oraz 2 monostabilne wyjścia przekaźnikowe.


Napięcie pracy sieciModuł przekładników prądowych

Dzięki temu komponentowi system SIMOCODE pro jest w stanie monitorować wartość prądu płynącego w obwodzie silnoprądowym.


Na podstawie wartości prądu znamionowego napędu dobierany jest moduł przekładników prądowych. Po wprowadzeniu wartości należy wybrać zakres pomiarowy i sposób montażu w obwodzie silnoprądowym modułu przekładników prądowych ("Propozycje dla modułu przekładników prądowych").

A


Po każdej zmianie wartości prądu potwierdź wartość przy pomocy przycisku.Panel operatorski

Panel operatorski jest przydatnym komponentem, który ułatwia interakcję człowieka z systemem SIMOCODE pro. Posiada on przyciski i diody LED, których zachowanie można swobodnie zaprogramować wewnątrz jednostki podstawowej. W niektórych, rozbudowanych konfiguracjach wybranie panelu operatorskiego z wyświetlaczem może ograniczać ilość i rodzaj stosowanych modułów rozszerzających.

Moduł multifunkcyjny

Moduł multifunkcyjny jest komponentem, który rozszerza funkcjonalność jednostki podstawowej SIMOCODE pro S o 4 dodatkowe wejścia cyfrowe i 2 monostabilne wyjścia przekaźnikowe. Dodatkowo umożliwia on pomiar prądów ziemnozwarciowych z zakresu 30mA - 40A z wykorzystaniem dołączanego przekładnika ziemnozwarciowego oraz pomiar temperatury z wykorzystaniem jednego z czujników PT100/PT1000/KTY/NTC.
Kable systemowe

Dedykowane kable systemowe łączą ze sobą komponenty systemu SIMOCODE pro, umożliwiając ich współpracę (wymiana danych i zasilanie). Wymagana ilość kabli systemowych obliczana jest automatycznie na podstawie wybranej konfiguracji. Poniżej należy wskazać długości poszczególnych odcinków.

Pomiędzy jednostką podstawową a modułem przekładników prądowych


Pomiędzy modułem multifunkcyjnym a jednostką podstawową


Do panela operatorskiegoPrzekroczono maksymalną, sumaryczną długość kabli systemowych (3 m)

Ilość i rodzaj dostępnych akcesoriów zależy od konfiguracji sprzętowej, utworzonej w zakładce "Komponenty".

Akcesoria

Wybór

Moduł inicjujący

Moduł inicjujący służy do przechowywania zestawu parametrów SIMOCODE pro w części stałej rozdzielnicy wysuwnej. Dzięki niemu można skojarzyć zestaw parametrów dla SIMOCODE pro z konkretnym miejscem w rozdzielnicy. Wsunięcie zapasowej szuflady z identyczną konfiguracją sprzętową SIMOCODE pro spowoduje automatyczne wgranie zestawu parametrów do nowej jednostki podstawowej, umożliwiając pracę nowych komponentów. Moduł inicjujący wpinany jest pomiędzy modułem przekładników prądowych a jednostką podstawową z wykorzystaniem dedykowanego kabla rozgałęziającego.

Zaślepka interfejsu systemowego

Zaślepka pozwala na zakrycie interfejsu systemowego, który znajduje się na panelu operatorskim.

Adapter drzwiowy do wyprowadzenia interfejsu systemowego

Adapter pozwala na wyprowadzenie interfejsu systemowego na zewnątrz szafy sterowniczej bądź szuflady, umożliwiając wygodną diagnostykę i parametryzowanie systemu SIMOCODE pro. Element ten może być szczególnie przydatny w przypadku braku panelu operatorskiego.


Przekroczono maksymalną, sumaryczną długość kabli systemowych (3 m)

Osłony zacisków

Osłony zacisków dla modułów przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, posiadających zakres pomiarowy 20-200 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Osłony końcówek kablowych oraz zacisków szynowych (długość 100 mm)

Osłony zacisków ramowych (długość 25 mm)

Osłony zacisków śrubowych montowane pomiędzy stycznikiem oraz modułem przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, przeznaczone do bezpośredniego montażu.

Osłony zacisków

Osłony zacisków dla modułów przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, posiadających zakres pomiarowy 63-630 A (zaciski szynowe)

Rodzaj Ilość

Osłony końcówek kablowych oraz zacisków szynowych (długość 120 mm)

Osłony zacisków ramowych (długość 30 mm)

Osłony zacisków śrubowych montowane pomiędzy stycznikiem oraz modułem przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, przeznaczone do bezpośredniego montażu

Bloki zacisków ramowych

Bloki zacisków ramowych przeznaczonych do przewodów okrągłych oraz taśm, możliwe do zastosowania z modułem przekładników prądowych posiadającym zakres pomiarowy 20-200 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Przekrój do 70 mm2

Przekrój do 120 mm2

Bloki zacisków ramowych

Bloki zacisków ramowych przeznaczonych do przewodów okrągłych oraz taśm, możliwe do zastosowania z modułem przekładników prądowych posiadającym zakres pomiarowy 63-630 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Przekrój do 240 mm2

Adaptery do mocowania śrubowego

Adaptery pozwalają na mocowanie śrubowe komponentów np. na płycie aparatowej. Dla jednego urządzenia wymagane są 2 sztuki.

Rodzaj Ilość

Adaptery dla jednostki podstawowej lub modułu multifunkcyjnego

x 10 szt.

Adaptery dla modułu przekładników prądowych z maksymalnym zakresem 10-100 A

x 10 szt.

Paski opisowe dla panelu operatorskiego

Rodzaj Ilość

Paski opisowe dla przycisków panelu operatorskiego

x 400 szt.

Paski opisowe dla diod LED panelu operatorskiego

x 1200 szt.Oprogramowanie SIMOCODE ES

Parametryzacja jest procesem definiowania parametrów oraz reakcji systemu SIMOCODE pro. Do parametryzacji służy dedykowane oprogramowanie o nazwie SIMOCODE ES. Zainstalowane na komputerze pozwala na odczytywanie parametrów z urządzenia SIMOCODE pro, wybór funkcji sterujących pracą napędów elektrycznych, szczegółowe konfigurowanie reakcji bloków funkcyjnych, tworzenie i wgrywanie zestawu parametrów z komputera do urządzenia SIMOCODE pro oraz monitorowanie i testowanie reakcji urządzenia w czasie rzeczywistym (tryb Online).

Występują trzy wersje oprogramowania SIMOCODE ES: Basic, Standard oraz Premium:

 • Wersja SIMOCODE ES Basic
  • Brak edytora graficznego
  • Parametryzacja SIMOCODE pro tylko przy użyciu połączenia lokalnego (bezpośrednio z komputerem poprzez kabel do PC)
  Z powodu konieczności nawiązania połączenia poprzez podejście z komputerem PC do urządzenia ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach, które zawierają niewielką ilość urządzeń SIMOCODE oraz proste algorytmy sterowania.

  Uwaga: od wersji V15 licencja Basic jest darmowa i jest dostępna do pobrania pod poniższym linkiem:
  Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego (kod dostępu): dariusz.ways@siemens.com
  Oprogramowanie obejmuje równocześnie 21-dniową licencję próbną SIMOCODE ES V15 Premium. Po tym okresie użytkownikowi zostaje przyznana licencja Basic.
 • Wersja SIMOCODE ES Standard
  • Edytor graficzny
  • Parametryzacja SIMOCODE pro tylko przy użyciu połączenia lokalnego (bezpośrednio z komputerem poprzez kabel do PC)
  Z powodu konieczności nawiązania połączenia poprzez podejście z komputerem PC do urządzenia ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach, które zawierają niewielką ilość urządzeń SIMOCODE. Edytor graficzny znacząco podnosi komfort parametryzacji i diagnostyki, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych algorytmów sterowania, umożliwia szybkie zorientowanie się w parametryzacji oraz jej wygodne prezentowanie na wydruku. Szczególnie polecany dla osób na co dzień zajmujących się pracą z urządzeniami SIMOCODE.

 • Wersja SIMOCODE ES Premium
  • Edytor graficzny
  • Parametryzacja SIMOCODE pro poprzez połączenie lokalne i zdalne (poprzez PROFIBUS, MPI, PROFINET i Routing S7)
  Możliwość połączenia zdalnego z urządzeniem powoduje, że ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach z dużą ilością urządzeń SIMOCODE. Edytor graficzny znacząco podnosi komfort parametryzacji i diagnostyki, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych algorytmów sterowania, umożliwia szybkie zorientowanie się w parametryzacji oraz jej wygodne prezentowanie na wydruku. Szczególnie polecany dla osób na co dzień zajmujących się pracą z urządzeniami SIMOCODE.

Jaka jest Twoja decyzja w sprawie oprogramowania?


Wybierz odpowiednią dla siebie licencję:

Uwaga: Wybrane powyżej licencje dla oprogramowania SIMOCODE ES V15 działającego w środowisku TIA Portal są licencjami typu "Combo" - pozwalają także na korzystanie z samodzielnego oprogramowania SIMOCODE ES 2007.


Wybierz odpowiedni upgrade (wersja aktualna -> wersja po upgrade)


Biblioteki dla PCS7

Biblioteki dla PCS7 można znaleźć w serwisie Siemens Industry Mall pod poniższym linkiem: Z bocznego menu z zakładkami po lewej stronie należy wybrać:
Automation technology -> Industrial controls -> Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS -> SIMOCODE pro block library for SIMATIC PCS 7

Akcesoria do uruchomienia

Typ

Wybór

Moduł pamięci

Moduł pamięci służy do przechowywania i wgrywania zestawu parametrów SIMOCODE pro bez użycia komputera.

Wtyczka adresowa

Wtyczka adresowa wykorzystywana jest do nadawania adresu PROFIBUS DP bądź MODBUS RTU jednostce podstawowej SIMOCODE pro bez użycia komputera.

Kabel USB do PC

Kabel USB do PC wykorzystywany jest do połączenia komputera z systemem SIMOCODE pro w celu programowania i diagnostyki z poziomu lokalnego (podchodząc z komputerem do komponentów SIMOCODE pro).
Konfiguracja

Komentarze

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa jest sercem systemu SIMOCODE pro. Jednostka w wersj SIMOCODE pro V PN GP komunikuje się z wykorzystaniem protokołu PROFINET IO a także posiada wbudowane 4 wejścia cyfrowe (24V DC) oraz 3 monostabilne wyjścia przekaźnikowe.Napięcie pracy sieciModuł przekładników prądowych

Dzięki temu komponentowi system SIMOCODE pro jest w stanie monitorować wartość prądu płynącego w obwodzie silnoprądowym.


Na podstawie wartości prądu znamionowego napędu dobierany jest moduł przekładników prądowych. Po wprowadzeniu wartości należy wybrać zakres pomiarowy i sposób montażu w obwodzie silnoprądowym modułu przekładników prądowych ("Propozycje dla modułu przekładników prądowych").

A


Po każdej zmianie wartości prądu potwierdź wartość przy pomocy przycisku.Panel operatorski

Panel operatorski jest przydatnym komponentem, który ułatwia interakcję człowieka z systemem SIMOCODE pro. Posiada on przyciski i diody LED, których zachowanie można swobodnie zaprogramować wewnątrz jednostki podstawowej. W niektórych, rozbudowanych konfiguracjach wybranie panelu operatorskiego z wyświetlaczem może ograniczać ilość i rodzaj stosowanych modułów rozszerzających.

Moduły rozszerzające

SIMOCODE pro V PN GP pozwala na dobranie jednego modułu rozszerzeń dostępnych na poniższej liście:

Kable systemowe

Dedykowane kable systemowe łączą ze sobą komponenty systemu SIMOCODE pro, umożliwiając ich współpracę (wymiana danych i zasilanie). Wymagana ilość kabli systemowych obliczana jest automatycznie na podstawie wybranej konfiguracji. Poniżej należy wskazać długości poszczególnych odcinków.

Pomiędzy jednostką podstawową a modułem przekładników prądowych


Pomiędzy modułem rozszerzeń a jednostką podstawową


Do panela operatorskiegoPrzekroczono maksymalną, sumaryczną długość kabli systemowych (3 m)

Ilość i rodzaj dostępnych akcesoriów zależy od konfiguracji sprzętowej, utworzonej w zakładce "Komponenty".

Akcesoria

Wybór

Moduł inicjujący

Moduł inicjujący służy do przechowywania zestawu parametrów SIMOCODE pro w części stałej rozdzielnicy wysuwnej. Dzięki niemu można skojarzyć zestaw parametrów dla SIMOCODE pro z konkretnym miejscem w rozdzielnicy. Wsunięcie zapasowej szuflady z identyczną konfiguracją sprzętową SIMOCODE pro spowoduje automatyczne wgranie zestawu parametrów do nowej jednostki podstawowej, umożliwiając pracę nowych komponentów. Moduł inicjujący wpinany jest pomiędzy modułem przekładników prądowych a jednostką podstawową z wykorzystaniem dedykowanego kabla rozgałęziającego.

Zaślepka interfejsu systemowego

Zaślepka pozwala na zakrycie interfejsu systemowego, który znajduje się na panelu operatorskim.

Adapter drzwiowy do wyprowadzenia interfejsu systemowego

Adapter pozwala na wyprowadzenie interfejsu systemowego na zewnątrz szafy sterowniczej bądź szuflady, umożliwiając wygodną diagnostykę i parametryzowanie systemu SIMOCODE pro. Element ten może być szczególnie przydatny w przypadku braku panelu operatorskiego.


Przekroczono maksymalną, sumaryczną długość kabli systemowych (3 m)

Osłony zacisków

Osłony zacisków dla modułów przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, posiadających zakres pomiarowy 20-200 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Osłony końcówek kablowych oraz zacisków szynowych (długość 100 mm)

Osłony zacisków ramowych (długość 25 mm)

Osłony zacisków śrubowych montowane pomiędzy stycznikiem oraz modułem przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, przeznaczone do bezpośredniego montażu.

Osłony zacisków

Osłony zacisków dla modułów przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, posiadających zakres pomiarowy 63-630 A (zaciski szynowe)

Rodzaj Ilość

Osłony końcówek kablowych oraz zacisków szynowych (długość 120 mm)

Osłony zacisków ramowych (długość 30 mm)

Osłony zacisków śrubowych montowane pomiędzy stycznikiem oraz modułem przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, przeznaczone do bezpośredniego montażu

Bloki zacisków ramowych

Bloki zacisków ramowych przeznaczonych do przewodów okrągłych oraz taśm, możliwe do zastosowania z modułem przekładników prądowych posiadającym zakres pomiarowy 20-200 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Przekrój do 70 mm2

Przekrój do 120 mm2

Bloki zacisków ramowych

Bloki zacisków ramowych przeznaczonych do przewodów okrągłych oraz taśm, możliwe do zastosowania z modułem przekładników prądowych posiadającym zakres pomiarowy 63-630 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Przekrój do 240 mm2

Adaptery do mocowania śrubowego

Adaptery pozwalają na mocowanie śrubowe komponentów np. na płycie aparatowej. Dla jednego urządzenia wymagane są 2 sztuki.

Rodzaj Ilość

Adaptery dla jednostki podstawowej lub modułów rozszerzających

x 10 szt.

Adaptery dla modułu przekładników prądowych z maksymalnym zakresem 10-100 A

x 10 szt.

Paski opisowe dla panelu operatorskiego

Rodzaj Ilość

Paski opisowe dla przycisków panelu operatorskiego

x 400 szt.

Paski opisowe dla diod LED panelu operatorskiego

x 1200 szt.Oprogramowanie SIMOCODE ES

Parametryzacja jest procesem definiowania parametrów oraz reakcji systemu SIMOCODE pro. Do parametryzacji służy dedykowane oprogramowanie o nazwie SIMOCODE ES. Zainstalowane na komputerze pozwala na odczytywanie parametrów z urządzenia SIMOCODE pro, wybór funkcji sterujących pracą napędów elektrycznych, szczegółowe konfigurowanie reakcji bloków funkcyjnych, tworzenie i wgrywanie zestawu parametrów z komputera do urządzenia SIMOCODE pro oraz monitorowanie i testowanie reakcji urządzenia w czasie rzeczywistym (tryb Online).

Występują trzy wersje oprogramowania SIMOCODE ES: Basic, Standard oraz Premium:

 • Wersja SIMOCODE ES Basic
  • Brak edytora graficznego
  • Parametryzacja SIMOCODE pro tylko przy użyciu połączenia lokalnego (bezpośrednio z komputerem poprzez kabel do PC)
  Z powodu konieczności nawiązania połączenia poprzez podejście z komputerem PC do urządzenia ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach, które zawierają niewielką ilość urządzeń SIMOCODE oraz proste algorytmy sterowania.

  Uwaga: od wersji V15 licencja Basic jest darmowa i jest dostępna do pobrania pod poniższym linkiem:
  Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego (kod dostępu): dariusz.ways@siemens.com
  Oprogramowanie obejmuje równocześnie 21-dniową licencję próbną SIMOCODE ES V15 Premium. Po tym okresie użytkownikowi zostaje przyznana licencja Basic.
 • Wersja SIMOCODE ES Standard
  • Edytor graficzny
  • Parametryzacja SIMOCODE pro tylko przy użyciu połączenia lokalnego (bezpośrednio z komputerem poprzez kabel do PC)
  Z powodu konieczności nawiązania połączenia poprzez podejście z komputerem PC do urządzenia ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach, które zawierają niewielką ilość urządzeń SIMOCODE. Edytor graficzny znacząco podnosi komfort parametryzacji i diagnostyki, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych algorytmów sterowania, umożliwia szybkie zorientowanie się w parametryzacji oraz jej wygodne prezentowanie na wydruku. Szczególnie polecany dla osób na co dzień zajmujących się pracą z urządzeniami SIMOCODE.

 • Wersja SIMOCODE ES Premium
  • Edytor graficzny
  • Parametryzacja SIMOCODE pro poprzez połączenie lokalne i zdalne (poprzez PROFIBUS, MPI, PROFINET i Routing S7)
  Możliwość połączenia zdalnego z urządzeniem powoduje, że ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach z dużą ilością urządzeń SIMOCODE. Edytor graficzny znacząco podnosi komfort parametryzacji i diagnostyki, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych algorytmów sterowania, umożliwia szybkie zorientowanie się w parametryzacji oraz jej wygodne prezentowanie na wydruku. Szczególnie polecany dla osób na co dzień zajmujących się pracą z urządzeniami SIMOCODE.

Jaka jest Twoja decyzja w sprawie oprogramowania?


Wybierz odpowiednią dla siebie licencję:

Uwaga: Wybrane powyżej licencje dla oprogramowania SIMOCODE ES V15 działającego w środowisku TIA Portal są licencjami typu "Combo" - pozwalają także na korzystanie z samodzielnego oprogramowania SIMOCODE ES 2007.


Wybierz odpowiedni upgrade (wersja aktualna -> wersja po upgrade)


Biblioteki dla PCS7

Biblioteki dla PCS7 można znaleźć w serwisie Siemens Industry Mall pod poniższym linkiem: Z bocznego menu z zakładkami po lewej stronie należy wybrać:
Automation technology -> Industrial controls -> Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS -> SIMOCODE pro block library for SIMATIC PCS 7

Akcesoria do uruchomienia

Typ

Wybór

Moduł pamięci

Moduł pamięci służy do przechowywania i wgrywania zestawu parametrów SIMOCODE pro bez użycia komputera.

Kabel USB do PC

Kabel USB do PC wykorzystywany jest do połączenia komputera z systemem SIMOCODE pro w celu programowania i diagnostyki z poziomu lokalnego (podchodząc z komputerem do komponentów SIMOCODE pro).
Konfiguracja

Komentarze

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa jest sercem systemu SIMOCODE pro. Jednostki w wersjach SIMOCODE pro V PROFIBUS DP oraz SIMOCODE pro V Modbus RTU posiadają wbudowane 4 wejścia cyfrowe (24V DC) oraz 3 monostabilne wyjścia przekaźnikowe.


Rodzaj sieci / uziemienie punktu zerowego

Napięcie pracy sieciModuł przekładników prądowych oraz pomiar napięcia

Dzięki temu komponentowi system SIMOCODE pro jest w stanie monitorować wartość prądu płynącego w obwodzie silnoprądowym. W przypadku systemów SIMOCODE pro V istnieje także możliwość zastosowania modułu przekładników prądowych z pomiarem napięcia.Na podstawie wartości prądu znamionowego napędu dobierany jest moduł przekładników prądowych. Po wprowadzeniu wartości należy wybrać zakres pomiarowy i sposób montażu w obwodzie silnoprądowym modułu przekładników prądowych ("Propozycje dla modułu przekładników prądowych").

A


Po każdej zmianie wartości prądu potwierdź wartość przy pomocy przycisku.Panel operatorski

Panel operatorski jest przydatnym komponentem, który ułatwia interakcję człowieka z systemem SIMOCODE pro. Posiada on przyciski i diody LED, których zachowanie można swobodnie zaprogramować wewnątrz jednostki podstawowej. W niektórych, rozbudowanych konfiguracjach wybranie panelu operatorskiego z wyświetlaczem może ograniczać ilość i rodzaj stosowanych modułów rozszerzających.

Moduł cyfrowy Safety

Moduły cyfrowe Safety służą do rezalizacji awaryjnego wyłączenia napędu w kategorii bezpieczeństwa do SIL3/PLe. Oprócz realizacji techniki Safety moduły te wzbogacają konfigurację sprzętową o dodatkowe wejścia binarne i wyjścia przekaźnikowe.W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V Modbus RTU moduł cyfrowy MC-F Safety PROFIsafe jest niedostępny.

Przekroczono liczbę modułów cyfrowych. W konfiguracji dopuszczalne są maksymalnie 2 moduły cyfrowe, łącznie z modułami typu Safety.

Wybrana konfiguracja jest niedopuszczalna. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Wybrana konfiguracja posiada pewne ograniczenia. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Moduły cyfrowe

Moduły cyfrowe są wygodnym sposobem na zwiększenie ilości dostępnych wejść binarnych oraz wyjść przekaźnikowych systemu SIMOCODE pro V.

W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V PN lub SIMOCODE pro V EIP w konfiguracji może znajdować się maksymalnie 5 modułów rozszerzających.

Przekroczono liczbę modułów cyfrowych. W konfiguracji dopuszczalne są maksymalnie 2 moduły cyfrowe, łącznie z modułami typu Safety.

Wybrana konfiguracja jest niedopuszczalna. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Wybrana konfiguracja posiada pewne ograniczenia. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Moduły analogowe

Moduły analogowe poszerzają system SIMOCODE pro o obsługę sygnałów analogowych w standardach 0-20mA bądź 4-20mA.

W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V PN lub SIMOCODE pro V EIP w konfiguracji może znajdować się maksymalnie 5 modułów rozszerzających.

W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V Profibus DP lub Modbus RTU w konfiguracji można zastosować maksymalnie 1 moduł analogowy.

Wybrana konfiguracja jest niedopuszczalna. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Wybrana konfiguracja posiada pewne ograniczenia. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Moduły ziemnozwarciowe

Moduł ten jest przydatny w przypadku konieczności pomiaru prądów doziemnych. Pomiar realizowany jest z wykorzystaniem dedykowanego przekładnika ziemnozwarciowego o szerokim zakresie pomiarowym 30mA - 40A. Przekładniki te dobierane są ze względu na średnicę toroidu.


W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V PN lub SIMOCODE pro V EIP w konfiguracji może znajdować się maksymalnie 5 modułów rozszerzających.

Wybrana konfiguracja jest niedopuszczalna. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Wybrana konfiguracja posiada pewne ograniczenia. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Moduły temperaturowe

Moduł temperaturowy umożliwia pomiar temperatury z wykorzystaniem maksymalnie 3 czujników temperatury tego samego typu (PT100, PT1000, KTY83-110, KTY84, NTC).

W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V PN lub SIMOCODE pro V EIP w konfiguracji może znajdować się maksymalnie 5 modułów rozszerzających.

W przypadku korzystania z jednostki podstawowej SIMOCODE pro V Profibus DP lub Modbus RTU w konfiguracji można zastosować maksymalnie 1 moduł temperaturowy.

Wybrana konfiguracja jest niedopuszczalna. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Wybrana konfiguracja posiada pewne ograniczenia. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Ograniczenia w konfiguracji".

Kable systemowe

Dedykowane kable systemowe łączą ze sobą komponenty systemu SIMOCODE pro, umożliwiając ich współpracę (wymiana danych i zasilanie). Wymagana ilość kabli systemowych obliczana jest automatycznie na podstawie wybranej konfiguracji. Poniżej należy wskazać długości poszczególnych odcinków.

Pomiędzy jednostką podstawową a modułem przekładników prądowych


Pomiędzy modułami rozszerzającymi


Do panela operatorskiegoPrzekroczono maksymalną, sumaryczną długość kabli systemowych (3 m)

Ilość i rodzaj dostępnych akcesoriów zależy od konfiguracji sprzętowej, utworzonej w zakładce "Komponenty".

Akcesoria

Wybór

Moduł inicjujący

Moduł inicjujący służy do przechowywania zestawu parametrów SIMOCODE pro w części stałej rozdzielnicy wysuwnej. Dzięki niemu można skojarzyć zestaw parametrów dla SIMOCODE pro z konkretnym miejscem w rozdzielnicy. Wsunięcie zapasowej szuflady z identyczną konfiguracją sprzętową SIMOCODE pro spowoduje automatyczne wgranie zestawu parametrów do nowej jednostki podstawowej, umożliwiając pracę nowych komponentów. Moduł inicjujący wpinany jest pomiędzy modułem przekładników prądowych a jednostką podstawową z wykorzystaniem dedykowanego kabla rozgałęziającego.

Zaślepka interfejsu systemowego

Zaślepka pozwala na zakrycie interfejsu systemowego, który znajduje się na panelu operatorskim.

Adapter drzwiowy do wyprowadzenia interfejsu systemowego

Adapter pozwala na wyprowadzenie interfejsu systemowego na zewnątrz szafy sterowniczej bądź szuflady, umożliwiając wygodną diagnostykę i parametryzowanie systemu SIMOCODE pro. Element ten może być szczególnie przydatny w przypadku braku panelu operatorskiego.


Przekroczono maksymalną, sumaryczną długość kabli systemowych (3 m)

Osłony zacisków

Osłony zacisków dla modułów przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, posiadających zakres pomiarowy 20-200 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Osłony końcówek kablowych oraz zacisków szynowych (długość 100 mm)

Osłony zacisków ramowych (długość 25 mm)

Osłony zacisków śrubowych montowane pomiędzy stycznikiem oraz modułem przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, przeznaczone do bezpośredniego montażu.

Osłony zacisków

Osłony zacisków dla modułów przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, posiadających zakres pomiarowy 63-630 A (zaciski szynowe)

Rodzaj Ilość

Osłony końcówek kablowych oraz zacisków szynowych (długość 120 mm)

Osłony zacisków ramowych (długość 30 mm)

Osłony zacisków śrubowych montowane pomiędzy stycznikiem oraz modułem przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia, przeznaczone do bezpośredniego montażu

Bloki zacisków ramowych

Bloki zacisków ramowych przeznaczonych do przewodów okrągłych oraz taśm, możliwe do zastosowania z modułem przekładników prądowych posiadającym zakres pomiarowy 20-200 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Przekrój do 70 mm2

Przekrój do 120 mm2

Bloki zacisków ramowych

Bloki zacisków ramowych przeznaczonych do przewodów okrągłych oraz taśm, możliwe do zastosowania z modułem przekładników prądowych posiadającym zakres pomiarowy 63-630 A (zaciski szynowe).

Rodzaj Ilość

Przekrój do 240 mm2

Adaptery do mocowania śrubowego

Adaptery pozwalają na mocowanie śrubowe komponentów np. na płycie aparatowej. Dla jednego urządzenia wymagane są 2 sztuki.

Rodzaj Ilość

Adaptery dla jednostki podstawowej lub modułów rozszerzających

x 10 szt.

Adaptery dla modułu przekładników prądowych z/bez pomiaru napięcia z maksymalnym zakresem 10-100 A

x 10 szt.

Paski opisowe dla panelu operatorskiego

Rodzaj Ilość

Paski opisowe dla przycisków panelu operatorskiego

x 400 szt.

Paski opisowe dla diod LED panelu operatorskiego

x 1200 szt.

Paski opisowe dla panelu operatorskiego z wyświetlaczem

Rodzaj Ilość

Paski opisowe dla przycisków panelu operatorskiego z wyświetlaczem

x 600 szt.Oprogramowanie SIMOCODE ES

Parametryzacja jest procesem definiowania parametrów oraz reakcji systemu SIMOCODE pro. Do parametryzacji służy dedykowane oprogramowanie o nazwie SIMOCODE ES. Zainstalowane na komputerze pozwala na odczytywanie parametrów z urządzenia SIMOCODE pro, wybór funkcji sterujących pracą napędów elektrycznych, szczegółowe konfigurowanie reakcji bloków funkcyjnych, tworzenie i wgrywanie zestawu parametrów z komputera do urządzenia SIMOCODE pro oraz monitorowanie i testowanie reakcji urządzenia w czasie rzeczywistym (tryb Online).

Występują trzy wersje oprogramowania SIMOCODE ES: Basic, Standard oraz Premium:

 • Wersja SIMOCODE ES Basic
  • Brak edytora graficznego
  • Parametryzacja SIMOCODE pro tylko przy użyciu połączenia lokalnego (bezpośrednio z komputerem poprzez kabel do PC)
  Z powodu konieczności nawiązania połączenia poprzez podejście z komputerem PC do urządzenia ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach, które zawierają niewielką ilość urządzeń SIMOCODE oraz proste algorytmy sterowania.

  Uwaga: od wersji V15 licencja Basic jest darmowa i jest dostępna do pobrania pod poniższym linkiem:
  Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego (kod dostępu): dariusz.ways@siemens.com
  Oprogramowanie obejmuje równocześnie 21-dniową licencję próbną SIMOCODE ES V15 Premium. Po tym okresie użytkownikowi zostaje przyznana licencja Basic.
 • Wersja SIMOCODE ES Standard
  • Edytor graficzny
  • Parametryzacja SIMOCODE pro tylko przy użyciu połączenia lokalnego (bezpośrednio z komputerem poprzez kabel do PC)
  Z powodu konieczności nawiązania połączenia poprzez podejście z komputerem PC do urządzenia ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach, które zawierają niewielką ilość urządzeń SIMOCODE. Edytor graficzny znacząco podnosi komfort parametryzacji i diagnostyki, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych algorytmów sterowania, umożliwia szybkie zorientowanie się w parametryzacji oraz jej wygodne prezentowanie na wydruku. Szczególnie polecany dla osób na co dzień zajmujących się pracą z urządzeniami SIMOCODE.

 • Wersja SIMOCODE ES Premium
  • Edytor graficzny
  • Parametryzacja SIMOCODE pro poprzez połączenie lokalne i zdalne (poprzez PROFIBUS, MPI, PROFINET i Routing S7)
  Możliwość połączenia zdalnego z urządzeniem powoduje, że ta wersja oprogramowania sprawdza się w instalacjach z dużą ilością urządzeń SIMOCODE. Edytor graficzny znacząco podnosi komfort parametryzacji i diagnostyki, zwłaszcza w przypadku realizacji złożonych algorytmów sterowania, umożliwia szybkie zorientowanie się w parametryzacji oraz jej wygodne prezentowanie na wydruku. Szczególnie polecany dla osób na co dzień zajmujących się pracą z urządzeniami SIMOCODE.

Jaka jest Twoja decyzja w sprawie oprogramowania?


Wybierz odpowiednią dla siebie licencję:

Uwaga: Wybrane powyżej licencje dla oprogramowania SIMOCODE ES V15 działającego w środowisku TIA Portal są licencjami typu "Combo" - pozwalają także na korzystanie z samodzielnego oprogramowania SIMOCODE ES 2007.


Wybierz odpowiedni upgrade (wersja aktualna -> wersja po upgrade)


Biblioteki dla PCS7

Biblioteki dla PCS7 można znaleźć w serwisie Siemens Industry Mall pod poniższym linkiem: Z bocznego menu z zakładkami po lewej stronie należy wybrać:
Automation technology -> Industrial controls -> Parameterization, Configuration and Visualization with SIRIUS -> SIMOCODE pro block library for SIMATIC PCS 7

Akcesoria do uruchomienia

Typ

Wybór

Moduł pamięci

Moduł pamięci służy do przechowywania i wgrywania zestawu parametrów SIMOCODE pro bez użycia komputera.

Wtyczka adresowa

Wtyczka adresowa wykorzystywana jest do nadawania adresu PROFIBUS DP bądź MODBUS RTU jednostce podstawowej SIMOCODE pro bez użycia komputera.

Kabel USB do PC

Kabel USB do PC wykorzystywany jest do połączenia komputera z systemem SIMOCODE pro w celu programowania i diagnostyki z poziomu lokalnego (podchodząc z komputerem do komponentów SIMOCODE pro).
Jeśli w systemie SIMOCODE pro V z interfejsem PROFIBUS lub Modbus RTU ma być zastosowany panel operatorski z wyświetlaczem, należy przestrzegać następujących zasad konfiguracji odnośnie rodzaju i liczby możliwych do podłączenia modułów rozszerzających.

Poniższe tabele przedstawiają przypadki maksymalnej rozbudowy o moduły rozszerzające dla różnych kombinacji.

Moduły cyfrowe typu Safety MC-F Local i MC-F PROFIsafe traktowane są w tym przypadku tak, jak moduły cyfrowe do zastosowań standardowych.


Użycie panelu operatorskiego z wyświetlaczem

Moduł cyfrowy Moduł cyfrowy Moduł analogowy Moduł temperaturowy Moduł ziemnozwarciowy
Tylko panel operatorski z wyświetlaczem połączony z SIMOCODE pro V (24 V DC lub 110 ... 240V AC/DC)
Maksymalnie 4 moduły rozszerzające
Panel operatorski z wyświetlaczem razem z modułem przekładników prądowych z pomiarem napięcia połączone z SIMOCODE pro V (AC/DC 110 ... 240 V)
Maksymalnie 3 moduły rozszerzające, lub:
-- -- --
✓ możliwe
-- niemożliwe

Zestawienie sprzętowe

Numer
zamówieniowy (MLFB)

Opis komponentu

Ilość

Akcesoria

Numer
zamówieniowy (MLFB)

Opis komponentu

Ilość

Oprogramowanie

Numer
zamówieniowy (MLFB)

Opis komponentu

Ilość

×